Ansvarsfraskrivelse

Disse vilkår og betingelser gælder for adgangen til og anvendelsen af et Royal Boon Edam International B.V.-website ("BE-website").

Når du som bruger anvender BE-websitet, accepterer du disse vilkår og betingelser i deres helhed.

Dette BE-website er underlagt Hollandsk lovgivning.

Oplysningerne på dette internetsite er tilgængelige "SOM DE ER OG FOREFINDES", dvs. uden nogen form for garanti eller ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette BE-website. Oplysningerne på BE-websitet leveres uden forpligtelse, og de skal ikke forstås som et bindende tilbud om at indgå en aftale. Aftaler indgås kun ved accept af et tilbud, der er identificeret som sådan af Royal Boon Edam International B.V. Hvis der er angivet pris- og/eller produktspecifikationer, kan de blive ændret, og der tages desuden forbehold for tryk-/skrivefejl.

Royal Boon Edam International B.V. (også omtalt som "Boon Edam") og dets datterselskaber og associerede selskaber kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for nogen direkte, hændelige eller indirekte skader eller nogen følgeskader, og ej heller erstatningskrav, som følge af adgang til eller brug af indholdet af dette BE-website.

Royal Boon Edam International B.V. kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for skader som følge af nedbrud, tab af data eller skader i forbindelse med driftstab, som er direkte eller indirekte relateret til brugen eller funktionen af softwaren, dokumenter, levering eller manglende levering af serviceydelser eller tjenester eller de oplysninger, der er tilgængelige på dette BE-website. Begrænsningen af ansvar finder ikke anvendelse i tilfælde af Royal Boon Edam International B.V. og/eller dets medarbejderes bevidste overtrædelse eller grove forsømmelighed.

Brug af linkene i denne del af BE-websitet kan bevirke, at du forlader BE-websitet. De websites, der er forbundet med BE-websitet via disse links, har Boon Edam ingen styring med. Boon Edam er ikke ansvarlig for indholdet på noget website, der er forbundet med BE-websitet på denne måde.

Hvis du indsender eller lægger nogen form for kommunikation eller materialer ud på dette BE-website, giver du Boon Edam tilladelse til at bruge dine oplysninger til det formål, som var hensigten med den indsendte kommunikation og/eller de data, du har leveret til Boon Edam.

Alle immaterielle rettigheder og andre ejendomsrettigheder, varemærker og varebetegnelser i oplysningerne og materialet på BE-websitet tilhører Royal Boon Edam International B.V. og/eller dets licensgivere. Personer, som har adgang til disse oplysninger, kan ikke på nogen måde aflede nogen rettigheder fra dette. Kopiering, udbredelse eller anden anvendelse af disse oplysninger og dette materiale er ikke tilladt uden Royal Boon Edam International B.V.s skriftlige samtykke, undtagen og kun for så vidt som det er angivet andetsteds i præceptive lovvedtægter (f.eks. retten til at afgive tilbud), medmindre andet er angivet for det specifikke materiale.

Afsenderen af kommunikation til dette BE-website eller til ejerne af dette website er ansvarlig for indholdet af og oplysningerne i det kommunikerede materiale, herunder oplysningernes sandfærdighed og nøjagtighed.

Royal Boon Edam International B.V. forbeholder sig retten til at revidere denne ansvarsfraskrivelse med mellemrum. Besøgende er forpligtede til at acceptere konsekvenserne af sådanne revisioner. Derfor skal du gå til denne side, hver gang du besøger BE-websitet for at holde dig orienteret om de aktuelle vilkår og betingelser, som du skal overholde.

© Royal Boon Edam International B.V.