Beskyttelse af personlige oplysninger

I vores politik for beskyttelse af personoplysninger her, kan du læse hvordan de personlige oplysninger, du leverer via dette website, indsamles, bruges og videregives. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser alle detaljer i vores politik for beskyttelse af personoplysninger, før du bruger oplysninger på websitet eller selv stiller personlige oplysninger til rådighed via dette website.

Dette website reguleres af hollandsk lovgivning og udvikles og markedsføres af Royal Boon Edam International B.V. (“Boon Edam”). Vi, Boon Edam, er dataansvarlige, og forpligter os til at håndtere dine personoplysninger med omhu og i overensstemmelse med kravene i den gældende europæiske forordning om databeskyttelse. Det betyder bl.a., at vi:

 • i detaljer beskriver de kategorier af personoplysninger, vi indsamler, og hvordan vi indsamler dem.
 • tydeligt angiver med hvilke formål og på hvilket grundlag vi behandler dine personoplysninger.
 • bestræber os på at begrænse indsamlingen af personoplysninger til kun at omfatte formål, som er nødvendige og legitime.
 • først beder om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger i tilfælde, hvor dit samtykke er nødvendigt.
 • indfører tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til, at beskytte dine personoplysninger og kræver det samme af parter, som behandler personoplysninger efter instruks fra os.
 • respekterer din ret til, at bede om, at gennemse dine personoplysninger og få dem berigtiget eller slettet samt andre rettigheder, beskrevet nedenfor.

Bemærk, at vi samt tredjeparter også behandler personoplysninger via cookies og tilsvarende teknologier på vores website. Du kan læse mere om denne type informationsindsamling i vores Cookiepolitik.

Disse politikker kan blive ændret fra tid til anden, så de afspejler den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi anbefaler, at du jævnligt læser begge politikker, så du er informeret om eventuelle ændringer.

Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er senest ændret juli 2018.

De hovedformål vi anvender dine personoplysninger til

Du kan give os dine personoplysninger på flere måder. For eksempel:

 • Når du henvender dig til os via en kontaktformular eller direkte ved at sende os en e-mail, anvendes de personoplysninger, du giver, til at kommunikere med dig på en personlig måde, til at besvare dine spørgsmål, anmodninger (om tilbud) eller kommentarer, du måtte have.
 • Når vi indgår en aftale med dig, bruges de nødvendige personoplysninger til at opfylde aftalen og levere alle tjenesterne i den forbindelse.
 • Til at sende (blog)-opdateringer eller anden form for kommerciel kommunikation, hvis du har givet samtykke til det.
 • Til at analysere statistik og optimere webstedet og til at rapportere om og måle effekten af vores markedsføringsindsats.
 • Til at gøre internettilbuddet mere interessant for dig ved at vise annoncer, som passer til dine interesser, via flere sociale medier som f.eks. Facebook.
 • Til at sende notifikationer ud, når der sker ændringer i vores politikker og andre (juridiske) dokumenter, som kan vedrøre dig.
 • Til at overholde juridiske forpligtelser.

De personoplysninger vi behandler

Når du benytter vores websted og de tjenester vi tilbyder, efterlader du visse oplysninger hos os, som bl.a. kan være personoplysninger. Vi opbevarer og bruger kun personoplysninger, som du har givet os direkte, eller som tydeligvis gives til os til de formål, som er nævnt ovenfor, eller som nævnes, når du giver os personoplysninger. Vi bruger ikke personoplysningerne til andre formål end det, de oprindeligt er indsamlet til, medmindre du på forhånd har givet samtykke til det. Følgende kategorier af personoplysninger kan behandles af os:

 • Personoplysninger (f.eks. køn, for- og efternavn, nationalitet og/eller sprog, jobbeskrivelse)
 • Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse).
 • Firmaoplysninger (f.eks. firmanavn, forretningssted).
 • Andre oplysninger (f.eks. oplysninger, du udfylder i tekstfelterne på formularer).

Juridisk grundlag for at behandle dine oplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har juridisk grundlag for det. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger til ovenstående formål kan være:

 • Du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger (hvis du f.eks. har abonneret på vores blogopdateringer eller andre former for kommerciel kommunikation eller har bekræftet, at du accepterer vores brug af cookies).
 • Behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at forberede indgåelse af en kontrakt med dig på din anmodning (hvis du f.eks. beder om et tilbud).
 • Behandling er nødvendig for andre legitime interesser, som udøves af os (vi bruger kun denne begrundelse, hvis vi er sikre på, at dit privatliv kun berøres minimalt eller slet ikke, f.eks. når vi bruger privatlivsvenlige analyseværktøjer).
 • Behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse (vi skal f.eks. opbevare visse kundedata på grund af regnskabsregler).

Tredjeparter som er involveret i behandling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjepartsudbydere (kaldet ‘data behandlere’) for at udføre visse behandlingsaktiviteter på vores vegne, f.eks. parter, som er involveret i hosting af vores web tjenester. Bemærk, at vi ikke deler dine personoplysninger med tredjeparter, så de kan bruge dem til egne formål, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til det. Kategorier af tredjepartsbehandlere:

 • Hosting leverandører
 • CRM-softwareleverandører
 • Tredjeparter eller underleverandører, vi har tillid til, og som bistår os med at drive vores websted, drive vores virksomhed eller betjene dig.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger med forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Det kan være sikker registrering og kontaktformularer, kryptering af data og begrænsning af adgangen til dine personoplysninger.

Boon Edam implementerer følgende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret brug, uautoriseret ændring, videregivelse eller adgang og mod alle andre former for ulovlig behandling.

Fortrolighed

Alt personale har fuld tavshedspligt og alle underleverandører og underbehandlere skal underskrive en fortrolighedsaftale, hvis fuld tavshedspligt ikke er en del af hovedaftalen mellem parterne.

Når personoplysninger tilgås af autoriseret personale, er det kun muligt over en krypteret forbindelse.

Gennemsigtighed

Boon Edam vil til en hver tid holde dig orienteret om ændringer i processerne for beskyttelse af data og sikkerhed, herunder praksis og politikker. Du kan til en hver tid anmode om at få oplyst, hvor og hvordan dine data opbevares, sikres og anvendes.

Overvågning

Boon Edam anvender sikkerhedsrapporter til at overvåge adgangsmønstre og proaktivt identificere og begrænse potentielle trusler. Administrative operationer, herunder systemadgang, logges for at give et fuldt audit trail, hvis der sker uautoriserede eller hændelige ændringer.

Systemets ydeevne og tilgængelighed overvåges fra både interne og eksterne overvågningstjenester.

Underretning om brud på persondatasikkerheden

Hvis dine data bliver kompromitteret, underretter Boon Edam dig og de kompetente tilsynsmyndigheder om det pr. e-mail, inden 72 timer, med oplysninger om omfanget af bruddet, hvilke data der er berørt, konsekvenser for tjenesten og Boon Edams handlingsplan for at sikre dataene og begrænse eventuelle skadevirkninger for de registrerede.

"Brud på persondatasikkerheden" betyder et brud på sikkerheden, som fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet i forbindelse med levering af tjenesten.

Opbevaringsperioder

De indsamlede personoplysninger opbevares i et tidsrum, som ikke er længere end nødvendigt for at opfylde formålene som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode kræves og er berettiget eller tilladt i lovgivningen.

Dine rettigheder

For at beskytte dit privatliv kan du til hver en tid anmode om at få adgang til dine personoplysninger og om at få berigtiget og/eller slettet dine oplysninger, såfremt de ikke er korrekte eller er irrelevante for de nævnte formål. Du har følgende rettigheder for at sikre beskyttelse og fortrolighed af dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om oplysninger om den måde, vi behandler dine data på, og med hvilke formål vi behandler dem.
 •  Du har ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, vi har
 • Du har ret til at berigtige, hvilket betyder, at du kan bede os om at ændre dine personoplysninger, hvis dataene ikke er up to date og/eller er forkerte.
 • Du har ret til at trække det samtykke, du har givet tidligere, tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal vi holde op med at behandle de data, som var baseret på det pågældende samtykke.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til et bestemt formål.
 • Du har ret til at blive glemt, dvs. ret til at blive slettet. Det giver dig mulighed for at bede os om at slette de personoplysninger, vi har om dig. Husk, at vi i nogle tilfælde ikke kan imødekomme en sådan anmodning, f.eks. når vi er juridisk forpligtet til at opbevare visse data.

I den forbindelse kan du kontakte os ved at opgive dit navn og din anmodning. Vi kan bede dig om at identificere dig for at sikre, at vi behandler anmodningen korrekt. Du har også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i den medlemsstat du bor i. Du kan se en oversigt over alle nationale databeskyttelsesmyndigheder her.

Kontakt- og firmaoplysninger

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har klager over den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte os med nedenstående kontaktoplysninger, men du kan også benytte vores kanaler på de sociale medier.

Firmanavn: Royal Boon Edam International B.V.
Adresse: Ambachtstraat 4, Edam, The Netherlands
E-mailadresse: info@boonedam.com
Telefon: +31 (0)299 38 08 08
Handelskammer: 37094070

Databeskyttelsesrådgiver:

Navn: Daniëlle G. van Koert – Bakker MSc. CSCP
Funktion: Databeskyttelsesrådgiver  (DPO)
Firma: Royal Boon Edam International B.V.