Hvad er vertikal urbanisering og hvilken betydning har det for vores byer?

Jordens befolkning stiger i alarmerende grad. Hvert år stiger det globale befolkningstal med 89 millioner mennesker, hvilket betyder at efterspørgslen på boliger og bygninger ligeledes stiger.

Desværre er der kun så meget jord at bygge på. Urbanisering har været et fænomen i tusindvis af år, men traditionelt er det ledsaget af horisontal urbanisering – hvor en by spredes udover et større jord areal og dermed øger byens samlede areal. 

En FN-rapport fra 2014 vurderer, at antallet af beboere i byområder vil stige fra 54% til 66% inden 2050. Med dette voksende pres på boliger, energi og infrastruktur, har regeringer over hele verden set på måder at forbedre urbanisering for alle. Løsningen? Vertikal urbanisering.

Hvad er vertikal urbanisering?

I stedet for at bygge udad i byerne, som i den mere traditionelle horisontale urbanisering, arbejder den vertikale urbanisering med at bygge opad.

Ideen er baseret på det faktum, at det giver mulighed for at bygge mere, på et mindre område. Entreprenørerne bruger forskellige byggeindekser til at beregne, hvor meget plads de samlet set har at bygge på.

Bygningens gulvindeks er repræsenteret som forholdet mellem en bygnings samlede gulvareal og størrelsen af det areal, den er opført på. Dette beregnes ved at dividere bygningens bruttoareal med bebyggelsesareal. Bygninger der bygges vertikalt, vil dermed have en langt større værdi end de bygninger som udtænkes horisontalt.

Fordelene ved vertikal urbanisering

Ved at bygge opad i stedet for udad, kan vi urbanisere på langt mindre landområder. Urbanisering ses ofte som miljøskadeligt og ødelægger naturen. Mens horisontal urbanisering bidrager til at begrænse skaden med enorme marginer.

New York City er et glimrende eksempel på en by, som bruger vertikal urbanisering, og dermed begrænser miljøpåvirkningen. Dette er en af de mest populære byer at bo og arbejde i, i verden. Takket være den vertikale urbanisering kan den 4 mil store Central Park, i byens centrum, forblive uforstyrret. I stedet er parken omgivet af høje bygninger.

Den globale opvarmning er et af de største miljøproblemer, vi står overfor i øjeblikket, og horisontal urbanisering gør ikke problemet mindre.

Selvstændige huse til én familie hver, er langt dyrere at isolere, end bygninger udtænkte til mange familier. Vertikal urbanisering muliggør et mere effektivt energiforbrug og forværre ikke den globale opvarmning, i hvert fald når det kommer til isolering og opvarmning, da området er mere centraliseret.

Der er også økonomiske og sociale fordele ved vertikal urbanisering. Det er langt billigere at bygge og udvide på områder, som allerede er bebygget, eller klargjort hertil, i stedet for at urbanisere nye områder.
Da den vertikale urbanisering opmuntrer folk til at leve tæt på hinanden, har det også potentiale til at forbedre den sociale samhørighed, til forskel for horisontal urbanisering som nærmere har potentiale til at fremme social opdeling.

Ulemperne ved vertikal urbanisering

Desværre kommer vertikal urbanisering også med sine problemer. Når alt er tæt pakket, bliver mulighederne for at opretholde en sund livsstil noget begrænset. Vertikal urbanisering gør rejsen mere vertikal fokuseret end horisontal, hvilket sandsynliggør at flere benytter elevatorer end trapper.

De ekstra etagemeter medfører også problemer med vandtrykket. Jo højere bygningen er, desto mere strøm anvendes der til at pumpe vand til de øverste etager. Hygiejnen kan også vise sig at være et problem, især vandvejene, når hundredvis af mennesker arbejder eller bor i én enkelt bygning. Det sætter ekstra pres på både arkitekter og vandvirksomhederne, som skal udtænke nye løsninger, der kan tage presset fra bygningens ekstra personer.

Vertikal urbanisering kan som tidligere nævnt fremme social samhørighed, men det reducere også mængden af plads til rådighed for menneskerne, hvilket kan påvirke livskvaliteten.

Hvad bertyder vertikal urbanisering for vores byer?

Da vores befolkning forsætter med at stige, og jorden til at udvide på er begrænset, vil den vertikale urbanisering sandsynligvis blive mere fremtrædende i byer rundt om i verden.

Steder, som fysisk ikke har mere jord at udvide på, såsom byer der grænser op til hav eller andre lande, vil nok være blandt de første byer, hvor den vertikale urbanisering vil have sin effekt.

Storbyer er allerede områder, hvor mennesker bor og arbejder tæt sammen, og den vertikale urbanisering vil kun centralisere endnu flere mennesker på ét sted – med både de positive og negative konsekvenser.

Industri- og byggebranchen innoveres hele tiden. Vores byer vil uden tvivl blive højere over tid, og om 50 år ser byerne anderledes ud, end de gør i øjeblikket. Vores byer vil komme til at ændre sig, og det skal vi være forberedt på.

Port 4 mini

Som en del af denne innovation stilles der også spørgsmålstegn ved, hvordan de som bor og arbejder i de høje bygninger, frit kan bevæge sig nemt og sikkert rundt i bygningen. PORT Technology tilbyder en revolutionerende måde at optimere trafikstrømmen i større bygninger på, uden at vi mister det personlige touch og fjerner adgangskontrollen. Systemet omfatter kontaktløs drift, mobil adgang og forudsigelse af bevægelse, for at muliggøre en så sikker og gnidningsfri rejse, som muligt.

Teknologien omfatter avanceret elevator bestemmelses kontrol, hvilket betyder, at kun den rigtige autoriseret person kan komme op på den ønsket etage fra det offentlige område, såsom en lobby eller reception. Boon Edams Lifeline Speedlane Swing passagesikring giver en elegant løsning til integrationen af PORT 4 mini-enheden. Gennem indgangsløsninger som disse, kan arkitekter, udviklere, sikkerhedschefer og slutbrugere opleve reel innovativ harmoni.

For at finde ud af mere om vigtigheden og indvirkningen på elevatortildeling og effekten af en sikker indgang i høje bygninger, kontakt vores indgangs eksperter. Du kan også se videoen med vores produktchef, Daan Van Beusekom, som fortæller om at integrere denne innovation i sikkerhedsløsninger.