tabs

Tourlock 120

Beskrivelse

Højsikkerhedskarruseldøren

Automatiseret Successiv Tovejstrafik

Tourlock 120 er en automatiseret Tourlock med tre vinger. Dette er en ikke helt så avanceret version af Tourlock, som kan integreres med et sensorsystem, kontaktmåtter eller et vægtsystem. Da døren kun har tre segmenter, er samtidig tovejstrafik ikke mulig. Brugere, som går ind i og forlader bygningen, kan dog autorisere sig selv samtidigt. Den anden autorisation huskes, og rotationen begynder, så snart den første passage er afsluttet.

Enkel Sikkerhedsadgang

Tourlock 120M er en manuel version af Tourlock 120. Mens rotationen af Tourlock 120 starter automatisk ved modtagelse af et godkendelsessignal, låses dørvingerne på Tourlock 120M op, så brugeren kan skubbe til døren og på den måde selv skaffe sig adgang.

Da denne karruseldør kun fås med et sensorsystem, er sikkerhedsniveauet væsentligt lavere end i Tourlock 120 eller Tourlock 180+90. Det gør imidlertid Tourlock 120M særdeles velegnet til brug i bygninger med en ubemandet lobby, fordi medarbejdere frit kan komme og gå, mens besøgende anmodes om at signalere deres ankomst. 

Se nærmere på vores udvalg af sikkerhedskarruseldøre og -sluser, karruseldore, speedgates, vendekors, indgangslåger og adgangssluser i fuld højde, som kan sikre din indgang og de omgivende arealer.

Service & Vedligeholdelse

Service og Vedligeholdelse

Kontakt

Boon Edam Danmark kontor

Boon Edam Denmark

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.